Applicerings sidor

Registrering av sprutverksamhet är ett lagkrav för greenkeepers och ett viktigt inslag i bra förvaltarskap. Detaljerade register över vad du gjorde, när och varför, är också oerhört värdefulla för att motivera behandlingar och utgifter, samt utvärdera vad som fungerade mest effektivt för att hjälpa till med framtida beslut. Avsnittet om sprutjournaler från Syngenta Turf tillhandahåller en serie mallar för att snabbt och enkelt sammanställa och underhålla poster. Du kan fylla i pdf-formulär på din dator, eller skriva ut och fylla i dem för hand. Spara dina ark eller skriv ut dem för att hålla dina journaer uppdaterade. Nu är formulärerna tillgängliga i stående eller liggande format - så att du kan välja vad som passar bäst för ditt system. Bilderna nedan visar exempel på innehåll som du kan fylla i; onlineformuläret är tomma för dina detaljer.

  • Sprut journal

  • Sprutförar upgift

  • Sprut journal arkiv

  • Munstyck kalibrering journal

Klicka på detaljerna under bilderna för att ladda ner de formulär du behöver:

  

 

Sprayer operator details example

  

Store record sheet example

 

Sprayer nozzle calibration example