Sjukdomshistorik | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Sjukdomshistorik

Sammanställningar av sjukdomshistorik är användbara när man ska granska när och var olika gräsmattor riskerar att drabbas av sjukdomsangrepp. Historiska data kan tillsammans med egna noteringar användas för att utforma ett proaktivt försvar mot svampangrepp som är anpassat till golfbanans geografiska placering och väderförhållandena.

Need help?

Fyll i de datum du vill granska samt sjukdomsangrepp, klicka sedan på uppdatera. Du kan när som helst ändra uppgifterna och göra en ny beräkning. Uppgifterna gäller för den väderstation du valt, men du kan när som helst ändra plats.