Weather Pro | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Weather Pro

Det är alltid vädret som avgör hur gräset bör skötas. Att ha en korrekt bild av rådande och kommande väderförhållanden är därför ovärderligt. Weather Pro kompletterar våra andra uppskattade Syngenta Turf verktyg och ger viktig information om väderfaktorer som har en direkt betydelse för valet av grässkötselmetod.

Weather Pro ger mer information och fler detaljer, vilket gör det enkelt att tolka och förstå hur förhållandena utvecklar sig. Här finns även ett antal kartor över vädret lokalt. Du får nu tillgång till följande funktioner som hjälper dig att fatta beslut om olika grässkötselinsatser:

  • Marktemperatur – se vilken potential gräset har att växa och återhämta sig
  • Vindhastighet och -riktning – planera noga när och var olika medel ska appliceras
  • Vädervarningar – förvarningar om svåra eller potentiellt skadliga väderhändelser
  • Fuktighet – avgörande vid bedömning av risk för sjukdomsangrepp och planering av förebyggande åtgärder 
  • Markfuktighetskarta – viktig guide till bevattningsplanering och fukthantering
  • Evapotranspiration – förhindra att gräset vissnar och använd tillgängligt vatten mer effektivt

 

Login or Register to access Syngenta Weather Pro