Cookies Policy| Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Share page with AddThis

Cookies Policy

Versionsdatum 8 september 2020

www.syngentaturf.se (kallas i denna cookiepolicy ”vår webbplats”) drivs av Syngenta Nordics A/S (CVR: DK 20 57 57 78), med huvudkontor på Strandlodsvej 44, DK-2300 København S, Danmark (benämns i denna cookiepolicy ”Syngenta”, ”vi”, ”oss”). Liksom de flesta andra webbplatsägare använder vi cookies för att ge användare av vår webbplats den bästa upplevelsen vi kan. Vi tillhandahåller ytterligare information nedan om de cookies vi använder, deras syfte, hur du accepterar eller avvisar och raderar dem från en enhet, länkar till vår integritetspolicy och länkar till relevanta tredje parters cookiepolicyer och integritetspolicyer. 

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som en webbplats installerar på en användares enhet vid besök på webbplatsen. Cookies hjälper webbplatser att känna igen användarens enhet nästa gång de besöker den webbplatsen. 

Samtycke:

Vi presenterar en banner för användarna när de besöker vår webbplats från vilken webbläsare eller enhet som helst. Bannern ger möjlighet att acceptera eller avvisa cookies (med undantag för cookies som är absolut nödvändiga för driften av vår webbplats). Alternativt kan användare ändra sina cookieinställningar när som helst genom att klicka på länken nedan – användarna har möjlighet att ändra (via kryssrutor) vilka cookies de accepterar.

Användare kan ta bort webbinformation (inklusive cookies) från sin webbläsaren i enlighet med alternativen och instruktionerna för webbläsaren. Vår webbplats använder vissa cookies från tredje part (t.ex. Google Analytics). Vi tillhandahåller användaren länkar till den tredje partens cookiepolicy och integritetspolicy så att användaren kan förstå på vilket sätt den tredje parten kommer att använda cookiedata. Vi tar emot och behandlar vissa uppgifter från tredjepartscookies som vi använder för de ändamål som förklaras i cookietabellen nedan.

Vår webbplats använder följande typer av cookies:

  • Nödvändiga cookies är sådana som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt. De är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna tillhandahålla den funktion eller tjänst som användaren begär. Användarens samtycke krävs inte för att placera ut denna typ av cookie på enheten.
  • Preferenscookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig eller ser ut, t.ex. det språk som användarens valt. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies (se definitioner nedan). Användarens samtycke krävs för att placera ut denna typ av cookie på enheten.
  • Statistikcookies möjliggör analys eller mätning av användarens beteende på webbplatsen, inklusive annonsers effekt och analyser av var användarna klickar. Detta görs för att förbättra webbplatsen och hjälpa webbplatsägare förstå hur besökarna interagerar med deras webbplatser genom att samla in och rapportera information. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies (se definitioner nedan). Användarens samtycke krävs för att placera ut denna typ av cookie på enheten.
  • Marknadsföringscookies används för att spåra användare på olika webbplatser. De lagrar information om användarens beteende som erhålls genom kontinuerlig observation av deras surfvanor. Detta gör det möjligt att utveckla en specifik användarprofil för att en webbplats ska kunna visa reklam som är relevant för den enskilde användaren och mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies (se definitioner nedan). Användarens samtycke krävs för att placera ut denna typ av cookie på enheten.

Förstaparts- och tredjepartscookies:

  • Förstapartscookies är sådana som vi (Syngenta) placerar ut på användarens enhet från vår webbplats. 
  • Tredjepartscookies placeras på en användares enhet av vissa funktioner som är aktiverade på vår webbplats och tillhandahålls av en annan enhet än Syngenta (en ”tredje part”). Den tredje parten behandlar de uppgifter som erhålls via cookies. Vi (Syngenta) kan dock också använda informationen från tredjepartscookies (t.ex. Google Analytics). 

Sessions- och beständiga cookies: 

  • Sessionscookies innehåller information som lagras på en plats för temporärt minne och tas därefter bort efter det att sessionen har slutförts eller webbläsaren har stängts. Sessionscookies lagrar information som användaren har matat in och spårar användarens rörelser på webbplatsen.
  • Beständiga cookies kommer att finnas kvar på användarens enhet under den tidsperiod som anges i cookietabellen nedan. 

Personuppgifter:

Vissa cookies på vår webbplats använder personuppgifter, t.ex. användarens IP-adress. 

Vår behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med vår privacy policy. Läs gärna vår policy för att få veta mer om hur vi behandlar personuppgifter och hur du kan kontakta oss. Med avseende på tredjepartscookies, se även cookiepolicyer och integritetspolicyer från relevanta tredje parter som finns tillgängliga via länkarna i cookietabellen nedan.

Internationella överföringar av personuppgifter:

Vi kommer att överföra personuppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt cookietabellen nedan. Alla sådana överföringar kommer att ske i enlighet med de rättsliga kraven för sådana internationella överföringar. Mer information finns här.

USA: Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som överförs till utomstående organisationer i USA kommer att skyddas på lämpligt sätt genom att säkerställa att mottagarorganisationen har antagit Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler. Mer information finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Syngentakoncernen: Vi överför personuppgifter till Syngentas koncernföretag baserade utanför EES, inklusive vårt moderbolag Syngenta AG som har sitt säte i Schweiz. Vi kan lagenligt överföra personuppgifter till Syngentas koncernföretag, eftersom länderna av Europeiska kommissionen har bedömts säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller för att vi har avtal om dataöverföring inom koncernen som innehåller standardklausuler om dataskyddsöverföring som godkänts av Europeiska kommissionen. Mer information om sådana arrangemang finns här: 

Internationella överföringar av personuppgifter av tredje part: Du kan ta reda på om eventuella internationella överföringar av personuppgifter som görs av de tredje parter som identifieras i denna cookiepolicy i deras respektive integritetspolicyer via länkarna i cookietabellen nedan.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.syngentaturf.se
Din nuvarande tillstånd: Tillåt alla cookies. 
Ditt samtyckes-ID: nWRdNjqQ11eDfIsXXJijCklvVYUdhE+QC++o2Q+ZcKiUV8x92lqNjg==Samtyckesdatum: torsdag 4 februari 2021 10:33:46 CET

Ändra ditt medgivande  |  Ta tillbaka samtycke 

Cookie-deklaration uppdaterades senast 19.01.2021 av Cookiebot :

Nödvändig (9)

Nödvändiga cookies är sådana som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt. De är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna tillhandahålla den funktion eller tjänst som användaren begär.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
__cfduid Syngenta Nordics Används av innehållsnätverket, Cloudflare, för att identifiera pålitlig webbtrafik. 29 dagar HTTP Cookie
ASP.NET_SessionId Syngenta Global Bevarar besökarens sessionstillstånd över sidförfrågningar. 1 dag HTTP Cookie
AWSALB Syngenta Global Registrerar vilket serverkluster som serverar besökaren. Detta används i samband med lastbalansering för att optimera användarupplevelsen. 1 dag HTTP Cookie
AWSALBCORS Syngenta Global Registrerar vilket serverkluster som serverar besökaren. Detta används i samband med lastbalansering för att optimera användarupplevelsen. 6 dagar HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Lagrar användarens tillstånd för cookie-samtycke för den aktuella domänen 1 år HTTP Cookie
has_js Syngenta Nordics Registrerar om användaren har aktiverat JavaScript i webbläsaren eller inte. Session HTTP Cookie
JSESSIONID New Relic Bevarar användarstatus över sidförfrågningar. Session HTTP Cookie
SESS# Syngenta Nordics Bevarar användarstatus över sidförfrågningar. 3 månader HTTP Cookie
SSESS# Syngenta Nordics Bevarar användarstatus över sidförfrågningar. 3 månader HTTP Cookie

Statistik (9)

Statistikcookies möjliggör analys eller mätning av användarens beteende på webbplatsen, inklusive annonsers effekt och analyser av var användarna klickar. Detta görs för att förbättra webbplatsen och hjälpa webbplatsägare förstå hur besökarna interagerar med deras webbplatser genom att samla in och rapportera information. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
_ga Google Tag Manager Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk information om hur besökaren använder webbplatsen. 2 år HTTP Cookie
_gat Google Används av Google Analytics för att begränsa begäran 1 dag HTTP Cookie
_gid Google Tag Manager Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk information om hur besökaren använder webbplatsen. 1 dag HTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Denna cookie används för att räkna hur många gånger en webbplats har besökts av olika besökare - detta görs genom att tilldela besökaren ett ID, så att besökaren inte blir registrerad två gånger. 1 dag HTTP Cookie
_hjFirstSeen Hotjar Identifierar en ny användares första session på en webbplats, vilket anger om Hotjar ser den här användaren för första gången eller inte. 1 dag HTTP Cookie
_hjid Hotjar Ställer in ett unikt ID för sessionen. Detta gör det möjligt för webbplatsen att få information om besökarnas beteende för statistiska ändamål. 1 år HTML Local Storage
_hjIncludedInPageviewSample Syngenta Nordics Avgör om användarens navigering ska registreras hos en viss statistisk platshållare. 1 dag HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Upptäcker SEO-rankningen för den aktuella webbplatsen. Denna tjänst är en del av en tredjeparts statistik- och analystjänst. Session HTTP Cookie
flowplayerTestStorage Fieldeye Denna cookie används för att lagra information om besökarens Flowplayer-status, som avgör om besökaren kan komma åt medieinnehåll på webbplatsen. Persistent HTML Local Storage

Marknadsföring (15)

Marknadsföringscookies används för att spåra användare på olika webbplatser. De lagrar information om användarens beteende som erhålls genom kontinuerlig observation av deras surfvanor. Detta gör det möjligt att utveckla en specifik användarprofil för att en webbplats ska kunna visa reklam som är relevant för den enskilde användaren och mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
_fbp Google Tag Manager Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, såsom realtidsbud från tredjepartsannonsörer. 3 månader HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Används av Google AdWords för att engagera besökare som sannolikt kommer att konvertera till kunder baserat på besökarens onlinebeteende över webbplatser. Session Pixel Tracker
fr Facebook Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, såsom realtidsbud från tredjepartsannonsörer. 3 månader HTTP Cookie
IDE Google Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens åtgärder efter att ha visat eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta effektiviteten hos en annons och att presentera riktade annonser för användaren. 1 år HTTP Cookie
NID Google Registrerar ett unikt ID som identifierar en återvändandes enhet. ID används för riktade annonser. 6 månader HTTP Cookie
test_cookie Google Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. 1 dag HTTP Cookie
tr Facebook Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, såsom realtidsbud från tredjepartsannonsörer. Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Försöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor. 179 dagar HTTP Cookie
YSC YouTube Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videor från YouTube användaren har sett. Session HTTP Cookie
yt-remote-cast-installed YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video Session HTML Local Storage

Oklassificerade (1)

Oklassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera, tillsammans med leverantörerna av enskilda cookies.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
espace Syngenta Nordics Väntande Persistent HTML Local Storage