Ascernity - Fungicider | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Ascernity

senast uppdaterad:
05.05.2021

Fungicider

Authorisation Number: 
5676
Förpackningsstorlek: 
3 L
Aktiv substans: 
Resistensgrupp: 
Demethylation Inhibitor (DMI) Fungicide
Succinate DeHydrogenase Inhibitor (SDHI)
Formulering: 
SC Suspension concentrate
Verkningssätt: 
Systemiskt
Country: 
Sverige


Syngentas nya systemiska fungicid som levererar kraftfull Solatenol ITM-kemi tillsammans med Difenokonzol. Solatenol ITM är en ny kemi-klass med en spännande verkningsmekanism som ger ett nytt sätt att tackla hårda sjukdomar. Tillsammans med Difenokonzol levereras pålitlig, förebyggande och botande dual-action kontroll över alla dom viktigaste grässjukdomar, inklusive Microdochium Patch (Fusarium), Anthracnose och Dollar Spot. Ascernity är en vattenlöslig koncentrat (SL) innehållande 23,6 g / L bensovindiflupyr (Solatenol TM) och 78,8 g / L difenokonazol. Formuleringen kan användas på golfgreens och tees. Den föreslagna maximala mängd är 3,0 liter per hektar (L / ha) och högst två applikationer på greener och tees per säsong.