Primo Maxx II

Aktiv
Last updated:

Tillväxtreglerande

Authorisation Number:
5410
Förpackningsstorlek:
5L och 10L
Aktiv substans:
116,4 g/l
trinexapac-ethyl
Resistensgrupp:
Tillväxtreglerande
Formulering:
SC Soluble concentrate
Verkningssätt:
Systemiskt