Syngenta Turf & Landscape | Sweden

Välkommen till SyngentaTurf.se

Hösten, val av fungicid – kontakt vs systemiskt

Sjukdomar
11.10.2021

Hösten är vanligtvis den viktigaste tidpunkten at börja med bekämpningsprogram för att skydda gräsytorna från sjukdomar. Man kan väl säga att höstförhållanden är en mycket...