FR321 One-box-lösning för svåra förhållanden

Produkter
FR321 One box Solution

FR321 One-box-lösning från Syngenta hjälper greenkeepers och banchefer att klara växtskyddet under den besvärliga övergången från sommar till vinter. FR321-förpackningen innehåller produkter som ska blandas i en tank. Det är två fungicider, Heritage och Medallion TL, samt Ryder-pigment som förbättrar gräsets kvalitet och färg.

FR321 innehåller en optimal mängd av vardera produkt och blandningen har visat sig ge det effektivaste växtskyddet under perioder då väder- och tillväxtförhållandena varierar. Det säger Alex Cawley, teknisk chef på Syngenta Nordics. Det har även gjorts försök som visar att det är en fördel att inkludera Ryder i blandningen med fungicider eftersom gräsets färg och kvalitet då förbättras.

Alex Cawley

Testerna har visat att de mindre mängder av Heritage och Medallion TL som ingår i produkten fungerar effektivare tillsammans än var för sig under dessa förhållanden, även om en större mängd appliceras av den ena eller andra produkten.

FR321 innehåller 3 x 100 g Heritage, 2 x 1 liter Medallion TL och 1 liter Ryder, vilket räcker för att behandla ett hektar. Detta ger en tekniskt överlägsen lösning som när den köps som paket också är kostnadseffektiv.

Här finns produktinformation och instruktioner till de olika FR321-komponenterna:

Alex lyfter fram att förändrade vädermönster på senare år har inneburit att det under en längre period har blivit svårare att välja mellan systemisk och kontaktfungicid. På vissa platser och vissa år kan gräset fortsätta växa fram till jul eller ännu längre, medan det kan komma köldknäppar långt in på våren.

FR321 är perfekt att applicera på hösten då medlet bekämpar microdochium-fläckar och antraknos på golfbanor. Det kan även användas när banan ska restaureras eller när det förekommer många bladfläckar.

"Eftersom flerfunktionella fungicider som Instrata Elite har begränsad användning i tid kan FR321 fylla en viktig lucka i ett växtskyddsprogram", säger Alex.

FR321 box

FR321 kan användas vid flera tillfällen under ett fungicidprogram, beroende på vilka andra behandlingar som planerats och hur många gånger det är tillåtet att applicera en viss fungicid.

Han rekommenderar banchefer och rådgivare att använda sig av informationen i verktyget Growing Degree Day (GDD) för att bedöma risken för stress när de väljer vilken fungicid som ska användas i en specifik situation.

Här kan du hämta en GDD-kalkylator för din bana

"De senaste resultaten från tester vid STRI visar att microdochium-fläckar börjar uppträda när GDD konstant ligger under sex – en tidpunkt då gräset sannolikt fortfarande växer något. Det är då FR321 är så passande," kommenterar han.

Alex refererar till tester som gjorts på en golfklubb i Essex, England, där kombinationspreparatet höll tillbaka angrepp så att mindre än 0,5 % av ytan var drabbad 14 dagar efter behandling. För en obehandlad yta var siffran 12,5 %.

FR321 results

Vid en annan golfbana i Essex visade tester att mindre än 1 % av ytan var påverkad sex veckor efter behandling med de kombinerade fungiciderna. När de användes var för sig blev 3–4 % av ytan drabbad. På obehandlade ytor var över 15 % av gräset infekterat.

Vid båda testerna gav den kombinerade produkten, som är skräddarsydd för den specifika situationen, ett bättre skydd under den annars så utmanande perioden.

"På båda platserna ledde också Ryder-pigmentet till att tecknen på skador minskade ytterligare och gräset fick en finare färg", tillägger han.

FR321 finns nu tillgänglig i Sverige.