"Fungicide futures" visar vägen

Produkter

För att bevara bekämpningsmedlens effektivitet måste behandlingsprogram som minimerar resistensrisken införas i stor skala, säger experter på agronomkonferensen AHDB 2017.

I ett uttalande som kommer att ge eko i hela bekämpningsmedelsbranschen meddelade AHDB att man tillsammans med Storbritanniens aktionsgrupp mot fungicidresistens (FRAG) lanserar ”Fungicide Futures”, ett nytt initiativ vars syfte är att informera om olika metoder för att motverka resistens.

Fungicide Futures specialister är överens om att dagens besprutningsmetoder inte fyller sitt syfte. Nyligen genomförda undersökningar tyder på att användningen av bekämpningsmedel inte är säsongsanpassad, dvs. anpassad till de risker som föreligger under den aktuella säsongen. ”Besprutning för säkerhets skull” nämndes som ett viktigt problem och mer behöver göras för att uppmuntra odlare att begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel och anpassa besprutningen till de faktiska riskerna.

Enligt gruppen skulle användningen av realtidsdata om sjukdomsrisker från bl.a. biosensorer kunna revolutionera besprutningen framöver, eftersom dessa nya tekniker gör det möjligt att mäta och bedöma riskerna. Innan detta är på plats är det dock av yttersta vikt att alltid vara på sin vakt och agera så snart risker för angrepp upptäcks.

Paul Gosling, som arbetar med bekämpningsstrategier på AHDB, sa följande: ”Under paneldebatten framkom att nyckeln till framgång är att kombinera god kontroll med bästa praxis inom resistenshantering.

”Därför har vi tagit initiativ till det nya programmet Fungicide Futures, som bygger på etablerad vetenskap inom resistenshantering och ger vägledning i tid. Programmet tar både hänsyn till riskerna för angrepp under den aktuella säsongen och riskerna för resistens.”

”En viktig slutsats efter debatten är att det inte är förnuftigt att använda ett och samma bekämpningsprogram året runt. För att programmet ska bli effektivt måste det anpassas till aktuella risker och om besprutning krävs bör medlen och blandningarna användas på rätt sätt. Dessutom bör man växla mellan olika medel när så är möjligt.”

Dr Ruth Mann, forskningschef vid STRI, har producerat en briljant serie videor om integrerat växtskydd, riskbedömning och val av bekämpningsmedel – inklusive hur man minskar risken för resistens.