Livekarta över sjukdomsangrepp | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Livekarta över sjukdomsangrepp

Denna tjänst ger en värdefull tillgång till kartor över olika angrepp som golfbanor kan riskera att drabbas av samt en femdagarsprognos för angreppsriskerna för en aktuell plats. Här finns även kartor över marktemperatur och prognoser för grästillväxt.

Need help?

Klicka på pilen i kartans övre högra hörn för att visa prognoser för sjukdomar och banskötsel på GreenCast. Klicka på önskad angreppstyp eller företeelse för att visa den på kartan. Klicka på "animera" för att automatiskt visa sjukdomsrisken för de kommande dagarna samt se hur sjukdomsrisken utvecklas. Det tar en liten stund innan animationen laddats och börjar visas. Du kan pausa animationen när som helst och sedan klicka igen för att återuppta. Klicka på +-knappen för att zooma in på ett speciellt område. Använd pilarna för att flytta runt på kartan eller klicka och dra bilden för att visa ett speciellt område.