Qualibra

Aktiv
Last updated:

Vätmedel

Förpackningsstorlek:
10 liter och 200 liter
Aktiv substans:
70%
Oxirane
Kemisk grupp:
Oxirane
Formulering:
Wetting agent
Verkningssätt:
Penetrant och Polymer