Greencast Sweden - Pythium Root Rot

Pyrhium rotröta (dysfunktion av roten)

Orsakas av: Pythium aphanidermatum, Pythium aristosporum, Pythium graminicola, Pythium vanterpooli, andra Pythium arter.

Mottagligt gräs

Arter som odlas på puttinggreener, såsom årligt blågräs, bentgräs, och Bermudagräs.

Symptom

 • Pythium rotröta är vanligt på mycket välskött gräs, till exempel greener på golfbanor. Även om symptomen på Pythium roträta inte är särskilt utmärkande, kan sjukdomen visa sig i form av gula, oregelbundet formade fläckar.
 • Det drabbade gräset är tunt, färglöst och långsamt växande, medan rotsystemet får minskad volym och kraft. Bladverkande mycelsvamp förekommer ej.

Förhållanden som gynnar sjukdomen

Vissa Pythium-arter föredrar temperaturer mellan 0 ° C och 10 ° C, medan andra trivs i temperaturer mellan 21 ° C och 32 ° C. Pythium rotröta förekommer i

områden med hög markfuktighet, dålig dränering och svagt ljus. Den infekterar också platser med låg klipphöjd och mycket slitage.

Integrerade tekniker för friska gräsmattor

 • Öka klipphöjden. 
 • Applicera optimala mängder kväve, fosfor och pottaska. 
 • Minska klippfrekvens och använda lätta gräsklippare. 
 • Undvik övervattning. 
 • Applicera små mängder av kväve på våren när rötterna bildar. 
 • Minimera mängden skugga. 
 • Förbättra dränering av gräset. 
 • Minska jordpackning.
 • Applicera penetrerande fungicider preventivt.