Greencast Sweden - Yellow Tuft

Bladmögel

Orsakas av: Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirumalachar, CE Shaw & Narasimhan

Platta 1: Bladmögel

Beskrivning

Små fläckar på 1-3 cm i diameter med gulnade tätodlade växter med förkortade rötter, som lätt kan dras ut från gräsmattan (platta 1).

Var kan man hitta bladmögel?

På kortklippt gräs, speciellt på golf- och bowlinggreener. I Storbritannien har bladmögel främst observerats på Agrostis spp.

När är det mest sannolikt att bladmögel angriper gräs?

Under de kallare, regniga månaderna på våren och hösten.

Effekterna av bladmögel

Mögel minskar gräsets slitagetolerans eftersom det lätt kan dras ut från gräsmattan. Mögel kan också påverka gräsets flexibilitet genom att skapa klumpbildning och störa gräsets estetiska utseende.

Högrisksituationer

  • Jordmättnad, översvämning, dålig dränering.
  • Lågt liggande områden.
  • Kalla väderförhållanden.
  • Fuktkvarhållande gräsyta.