Identifisera och behandla häxringar| Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Identifisera och behandla häxringar

Häxringar är enn av dom synligaste grässjukdomar och ett stort problem på gräs världen över. Cirka 60 svampar är associerad med att orsaka problemet. Häxringar attackerar inte eller infektera gräsverket direkt, men skadar indirekt tillväxt genom jorden. 

 

Tre typer av häxringar
Påverkan på spelbarhet, visuell utseande och det faktum att häxringar växer år efter år, gör at identifikation och korrekt behandling är viktigt.

 

Identifisera

Häxringar visas som cirkulära eller bågeformade ringar, sträcker sig i storlek från några centimeter i diameter till några decimeter, där ytterkanterna eller ringarna är mörkare grön än det omgivande gräset. Häxringar klassificeras som Typ I, II eller III baserat på symptom. Typ I och Typ II är oftast relaterad med värma, torra förhållanden, medan typ III oftast förekommer i kylare, våtare platser.

Vid undersökning av jord eller thatch laget under ringarna avslöjar ofta förekomsten av vitt myceli orsakat av Häxring svamp. Dessa är huvudorsaken till hydrofobicitet (vattenavstötning) av jorden och / eller rån i samband med typ I-symtom. Placeringen av det vita myceliet kännetecknar Häxringar som heller edaphic, där svampen primärt koloniserar jorden, eller lectophilic, där den bebor thatch och avklipp. Med typ II symptom, inspektera ytterkanterna av ringerna för att se tecken på Typ I, som snabbt kan torka och dö när typ I-symtom innträder.

Förutom hydrofoba jordförhållanden som utvecklas under ringarna bryter myceliet organiskt material ned frigör kväve i form av ammoniak. Mikroorganismer omvandlar detta till nitrater som orsakar synlig spolning av mörkgrön tillväxt och allvarlig stress på växtens rotsystem.

 

Kulturell kontroll

Hantera thatch och se till att marken har tillräckligt luft och dränering bör ingå i din pågående skötselsprogram. Kulturella kontrollåtgärder varierar beroende på om symptomen är typ I eller typ II. Typ II symptom kan döljas med applikationer av kväve eller järn, men undvik överdriven användning av gödselmedel, särskilt under sommarmånadena, vilket kan leda till förekomst av allvarligare sjukdomar. Typ I-behandlingar är mer intensiva och riktar sig till att reducera hydrofobicitet och ammoniumnivåer i jorden. 

 

Kemisk kontroll

Hålpipe luftning, vatteninjektion, applicering av vätmedel som Qualibra® och mycket bevattning är den mest effektiva åtgärder för Häxringar. Vi rekommenderar två applikationer av Heritage på våren, 21-28 dagar från varandra, när marktemperaturerna når i genomsnitt 13ºc. Regelbundna appliceringar av vätmedel som Qualibra genom säsongen bör minimera utseendet på Typ II och Typ III Häxringar. Kurative behandlingar av typ I och typ II är mer utmanande och resultat kan variera. Vi rekommenderar följande tillvägagångssätt:

  1. Lufta det infekterade området för att släppa ut ammonium gas och hjälp vatten gjennomgång.
  2. Applicera ett vätmedel (Qualibra) för att hjälpa vatten och fungicid att komma ned i jorden.
  3. Applicera fungicid (Heritage®).
  4. Vattna efter behandling för att få Heritage av bladet och in i jorden.