GreenCast Turf App

Greencast TurfApp

GreenCast® Turf App från Syngenta sparar både tid och säkerställer rätt blandning och applicering genom tankberäkningar och historiska data via nätet.
Banchefer och ansvariga får en app som:

  • Sparar tid och därmed ekonomi för beräkning av tankblandning.
  • Sparar all besprutningsdata och genererar de rapporter och protokoll som krävs av de lokala myndigheterna.
  • Förbättrar effektiviteten vid loggföring och skapande av de nödvändiga rapporteringarna.
  • Förbättrar ansvarsfull förvaltning och främjar best practice för applicering av bekämpningsmedel.

Syngenta har skapat GreenCast® Turf App, som finns tillgänglig för Apple®. GreenCast Turf App är en applikation som skapats för att på ett enhetligt och konsekvent sätt beräkna och spara tankblandningsuppgifter. När besprutningsuppgifter noteras bidrar appen med både effektivitet och noggrannhet genom programvarans välutvecklade beräkningar.

"Vi har sett behovet av noggrann tankblandning och dosering av besprutningspreparat för att man ska få tillräcklig sjukdomsbekämpning och samtidigt upprätthålla en god miljömässig hänsyn", säger Lars Tveter, Business Manager Turf & Landscape Nordics.

"Detta nya verktyg förenklar ansvarsfull applicering av bekämpningspreparat genom noggranna och korrekta beräkningar, vilket leder till mindre vattenvolymer, mindre läckage och färre påfyllnadskörningar."

Med Greencast Turf App:en kan användaren mata in besprutningsuppgifter som tankstorlek, besprutningsvolym, körhastighet och areal som gäller för den aktuella platsen. Med dessa uppgifter genererar appen en tankfyllnadsplan som inkluderar både preparat och vattenvolym. Beräkningarna kan enkelt sparas för framtida behov och som referens.

För att underlätta delning kan fyllnadsplaner och rapporter e-postas i flera format, som exempelvis PDF och CSV, vilka också sparas i applikationen för bekväm arkivering. Dessutom lagras uppgifter som i många fall är myndighetskrav, som datum och tid för besprutning, körhastighet, väderleksförhållanden vid besprutningstillfället, detaljer om sprutmunstycken, använda aktiva substanser, kvantiteter mm.

"Vi på Syngenta arbetar för att förbättra tillvaron för banchefer, även utanför området produkter och bekämpningspreparat", förklarar Tveter. "Den här appen visar vår beslutsamhet: Vi vill gå i takt, steg för steg, tillsammans med banchefer i deras dagliga vandring." 


För att ladda ner appen, tryck här.