Ladda ner GreenCast TurfApp | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Ladda ner GreenCast TurfApp

Enklare beräkning av din tankfylling

Med denne appen samlas alla detaljer om tankfyllingar,
dokumentation och munstycksstatus, och lagras lätt tilgängligt i din telefon.

 • Enkel kalibrering av din sprututrustning
 • Enkel och säker produktinläggning
 • Exakt fyllningsplan med produktlista
 • Munstycksrekommendationer för exakt sprutning
 • Spara beräkningar för senare användning
 • Generera rapport till myndigheterna

Ladda ner appen i dag

 

Förbättra gräsytans kvalitet och minimera arbetet med dokumentationen med hjälp av GreenCast® Turf App från Syngenta.
Appen innehåller enkla och noggranna beräkningar av tankfyllning.

GreenCast Turf App sparar tid och säkerställer hög noggrannhet vid tankfyllning baserat på areal, tankstorlek, produkter, dosering och körhastighet. Även funktioner som möjliggör sprutning med flera produkter samtidigt, skapande av besprutningsrapporter, effektiviserad planering och förenklad administration. Besprutningsrapporterna som skapas i appen uppfyller lokala myndigheters krav.

Fördelar

 • Beräknar sprutfyllning med volym av produkter, vatten och antal tankar
 • Rapport med total förbrukning av produkter och vatten
 • Skapar rekommendationer som underlättar val av sprutmunstycken (ISO)
 • Tillåter enkel delning av fyllnadsplaner via e-post
 • Skapar rapporter till myndigheter och underlag för inmatning i IPM-program och arkiv
 • Optimerar fyllnads- och körtid
 • Stödjer lagring av uppgifter för snabbare kalkylering och rapportering
 • Tillhandahåller enkel åtkomst av produktetiketter och MSDS
 • Rapportmodul för intern dokumentation: rapporterna är formaterade enligt lokala myndigheters regler och krav samt för inmatning till IPM-program
 • Komplett lista över de aktiva substanser som applicerats
 • Förifyllda uppgifter om klubb för enkel beräkning och rapportering

Att säkerställa korrekt applicering är avgörande för bästa möjliga resultat av Syngentas produkter.
GreenCast Turf App är ytterligare en del av Syngentas målmedvetna forsknings- och utvecklingsarbete på besprutningsområdet.

 

  

 

Ladda ner appen i dag