Dagarna blir längre | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Dagarna blir längre

Tekniska nyheter
28.03.2021

Förhoppningen för varmare väder ger möjligheter till ny växt. Men vi har börjat undra hur den begränsade tillgängligheten för ljus under dessa perioder påverkar tillväxten?

Daily Light Integral (DLI) är en mätning av den totala mängden ljus under en dag, ungefär som hur mycket regn som faller i en regnmätare under 24 timmar.

Grafen nedan visar hur ljusnivåerna byggs över tiden - dessa siffror begränsas av dagslängden och påverkas av molntäckningen och ljusintensitet.

Den gröna linjen som visas är vår gissning på tidpunkt når Poa börjar fotosyntesa, den röda linjen är var vi misstänker att man kan börja se vissa nivåer av stress.

Mängden ljus som är tillgänglig har en enorm inverkan på växternas förmåga att fotosyntetisera.

Mike Richardson (USA) har gjort mycket forskning med DLI, fast det mesta har gjorts på varm season gräs ( vilket utnytjar CO2 annorlunda). Varm season gräs har mycket högre krav på ljus och kan använda/tolerera mycket högre ljusnivåer.

Mike's forskning har visat att Krypven behöver i närheten av 30 DLI dagligen för att upprätthålla en sund gräsväxt. Om den siffran stämmer hade epsom-området i 2020 ljusnivåer potential att nå acceptabla nivåer i mitten av februari och skulle stanna kvar till början av oktober.

Vi misstänker att Vitgröe har ett mycket lägre ljuskrav. Det här arbetet är fortfarande i tidiga faser och vi ser fram emot att fortsätta sammanställa detta pussel.

Alla dessa siffror är hämtade från områden med direkt sol. Det finns självklart områden på dom flesta gräsmattor som skärms från direkt sol, till exempel av träd eller byggnader.

En typisk problem för greenkeepers med tanke på solnivåer. En högljusdag, fats gräsets förmåga till fotosyntes reduceras av skugga från täta vintergröna träd. I värsta fall kan detta minska ljusförsörjningen med 85%

 

På detta här exempel ser man att även om DLI:er på 30 kunde uppnås under perfekta förhållanden i mitten av februari, kan skugga minska en DLI på 30 ner till 4,5 mycket snabbt.

Glömma inte följa oss på Facebook och Youtube