Vätmedel - för tidigt?

Tekniska nyheter

En ofta ställd fråga från greenkeepers som planerar sina vätmedel-program är; hur tidigt man ska börja?

Det här är en lätt fråga att svara på, ju tidigare man börjar ju bättre. Och nyckeln till ett bra program är att få vätmedlet väl fördelat över jordprofilen.


Exempel från Coventry, Storbritannien. Nederbörd minus ET

När vi tittar på evapotranspirationshastigheter på våren blir det tydligt att marken lätt kan börja torka från början av mars. Om detta råkar sammanfalla med en period med låg nederbörd kan jorden snabbt bli torr, särskilt i de övre regionerna av jordprofilen där vi hoppas kunna uppmuntra rottillväxt om temperaturen tillåter. Trots det olika vädret under de senaste 5 åren kan man se att trenden alltid är att marken börjar torka i mars.

Under våren är jordtemperatur den viktigaste drivkraften för rottillväxt och det ökande dagsljuset är inte längre en begränsande faktor. Eftersom vi inte har kontroll över jordtemperatur eller dagsljus är den enda faktorn kvar som vi kan kontrollera jordfuktighet. Alltför ofta får man se att ytan får torka under våren. Det är vanligtvis ett medvetet beslut och ett försök till att driva rötterna djupare för att söka efter fukt, en tro som enligt vår mening är ogrundad.

Rötterna behöver fukt för att färdas. Med sand-top programmen vi har på plats i modern greenkeeping och med grunda rötter tidigt på våren, underskattar de flesta hur torr den övre delen av den jordprofilen blir.

Genom att få ett vätmedel ned tidigt ökar man chanserna att behålla fukt i den kritiska övre profilen. Man kan också ôka sina chanser att fördela vätmedlet jämnt och noggrant i hela rotzonen. Detta beror på att jordprofilen fortfarande är jämnt fuktig från vinternas nederbörd och att fördelningen av fukt gör att vätmedlet kan spridas jämnt.

Om jordprofiler får torka ut blir återfuktning allt svårare. Och som vanligt är förebyggande åtgärder mycket bättre än botemedel.