Produktsökning | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Produktsökning

Ascernity

Fungicider

Aktiv

Syngentas spännande nya dual-action turf fungicid  - Innovativ sjukdomsbekämpning vid...

Heritage

Fungicider

Aktiv

Heritage år ett systemisk strobulurin mot svampangrepp på golfbanor och...

Hicure

Biostimulant

Aktiv

Hicure är en organisk gödningslösning, baserad på aminosyror och peptider.

Instrata Elite

Fungicider

Aktiv

Instrata Elite har en snabb, dubbelverkande effekt och kan användas året runt.

Medallion

Fungicider

Aktiv

Medallion TL Contact+ är ett extremt effektiva kontaktsvampmedel.

Overtake

Herbicid

Aktiv

Overtake år ett duo systemiskt herbicid som användes för att bekämpa örtogräs i...

Primo Maxx II

Tillväxtreglerande

Aktiv

Primo Maxx II är ett effektivt växtreglerare verktyg som maximerar gräskvalitet,...

Qualibra

Vätmedel

Aktiv

Qualibra är ett vätmedel för användning på golfbanor och idrottsanläggningar.

Ryder

Pigment

Aktiv

Ryder är ett högkoncentrerat och stabilt grönt pigment för golfgräs.