Syngenta S-pac

Det nya S-pac-sortimentet med vätskekartong från Syngenta innehåller en rad innovativa funktioner som hjälper sprutoperatörer, inklusive enklare öppning, hantering, sköljning och avfallshantering.

De främsta fördelarna inkluderar:

  • Går snabbt att öppna
  • Inga folietätningar
  • Lätt att skölja ur
  • Säkert att hantera
  • Varselremsa
  • Helt återvinningsbart

Den unika tillverkningsprocessen för Syngenta S-pac har, för första gången, eliminerat behovet av folietätningar på företagets sortiment av vätskeförpackningar, vilket gör behållarna snabbare och säkrare att öppna.

Simon Elsworth på Syngenta framhåller att folietätningarna, vilka är vanliga på de flesta vätskekartonger med bekämpningsmedel för gräs, har visat sig vara svåra att öppna när du bär skyddshandskar. Undersökningar visar att mer än hälften av alla sprutoperatörer brukar ta av sig skyddshandskarna för att ta bort folietätningarna. Folietätningar klassas också som farligt avfall och kräver en godkänd och säker avfallshantering.

Simon Elsworth tillägger att den nya robusta S-pac-designen inkluderar raka sidor för säker hantering, exakt mätning, effektiv tömning och snabbare ursköljning. Tester har visat att den nya S-pac-designen kan halvera den tid det tar att öppna och tömma förpackningen, jämfört med konventionella folieförseglade flaskor.


Säkerhet och skydd

Med hälsa och säkerhet som en avgörande fråga för gräsansvariga och rekreationsanvändare, är den nya S-pac skapad för att sprutoperatörer ska kunna arbeta snabbt och effektivt, samtidigt som de använder sig av de allra bästa metoderna. Utformningen innehåller även en rad utmärkande visuella funktioner och dolda hemliga funktioner - inklusive nya UV-ljus autentiserade etiketter - som minimerar risken för förfalskning och bevisar att äkta Syngenta-kvalitetsprodukter används.

"Grässkador som uppstår på grund av användning av dåligt tillverkade förfalskade produkter utgör ett allvarligt hot mot gräsets kvalitet, liksom mot användarens personliga säkerhet. Detta är ett växande problem i hela världen och svenska gräsansvariga bör vara medvetna om risken", berättar Simon Elsworth. S-pac inkluderar en manipuleringssäker skyddshatt så att operatörer kan kontrollera att det är en originalflaska, liksom unika kapsyler präglade med utmärkande Syngenta-märkning och information om en ny etikettdesign.

"Kvaliteten på den nya S-pac stödjer kvaliteten på Syngentaproduktens insida och ger sprutoperatörer en rad praktiska fördelar."