Nya applicerings sidor håller applikationer på rätt spår | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Nya applicerings sidor håller applikationer på rätt spår

Applicering
12.11.2019

Spray record sheet example

Syngenta GreenCast applicerings sidor är en av de mest sökta och använda sidorna på webbplatsen. Nu är en ny design och redigerbara PDF-versioner av sidorna enklare att använda och underhålla alla applicerings journaler.

Besök nedladdningssidan för applicering här

Avsnittet GreenCast applicerings sidor innehåller en serie mallar för att snabbt och enkelt sammanställa och underhålla journaler, inklusive:

Applicerings sidor

Håll en detaljerad förteckning över vad som har tillämpats, var och när.

Sprutförar uppgift

Förvara uppgifter för varje sprutförars uppgifter på en plats, använd sedan koden för att ange vem som har gjort applikationen på applicerings sidan. Ange också nödkontaktinformation.

Sprut journal arkiv

Håll koll på din sprut journal på våran applicerings sidor. Detaljer för avfallshantering för tomma dunkar.

Munstyck kalibrering journal

Registrera drifts- och kalibreringsdetaljer för vart och ett av munstyckena som använts för en snabb kontroll och referens.

Det nya formatet för nedladdningsbara pdf-formulär kan fyllas i på en dator eller skrivas ut och kompletteras för hand. Spara de färdiga sidorna direkt på en dator, eller skriv ut dem för att hålla dina journaler uppdaterade. Syngenta tekniska chef, Glenn Kirby, betoner at holda journal över sprutverksamhet är ett lagkrav för greekeepers och ett viktigt inslag i bra förvaltarskap.

  

"Detaljerade register över vad du gjorde när och varför är också oerhört värdefulla för att berättiga behandlingar och utgifter, samt att utvärdera vad som fungerade mest effektivt för att hjälpa till med framtida beslut," rekommenderade han. 

 

Sidorna innehåller alla detaljer som krävs för applikationer tillsammans med Agronomic information, men om det finns ytterligare funktioner eller idéer du vill se inkluderade, skicka dina förslag till [email protected]   

Besök nedladdningssidan för applicering här