Livekartan ger deg koll på läget | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Livekartan ger deg koll på läget

GreenCast
20.03.2018

Livekartan använder en kombination av väderprognoser och beprövade metoder för sjukdomsprognoser och förutser eventuella risker under de kommande fem dagarna.

Du kan enkelt zooma in på ditt eget område i kartan för att få mer detaljerad information. Kartan, som är ett nytt verktyg för gräsvård, innehåller information om de vanligaste grässjukdomarna och kommande förändringar av marktemperaturen.

 

Lars Tveter, Turf Business Manager hos Syngenta i Norden, menar att en av de stora fördelarna med livekartan är att banskötare på ett enkelt sätt kan följa hur risker och andra förhållanden utvecklas geografiskt i landet – vilket ger dem tid att vidta åtgärder.

”Genom att sätta in behandlingen under perioder då det råder risk för angrepp, men innan sjukdomen bryter ut, får man ett bättre gräs och bättre banor under hela säsongen”, säger Tveter.

Tajmingen är nyckeln. Med den nya livekartan blir det lättare att behandla gräset vid exakt rätt tidpunkt.

 

"Även om en mix mellan Banner Maxx och Medallion har en utmärkt effekt när behandlingen sätts in tidigt, blir resultatet alltid bättre och håller längre om besprutningen sker innan de första tecknen på sjukdom visar sig”, tillägger han.

Lars tror att kartvyn ”Grass Growing Potential” kommer att vara till stor hjälp när det gäller användningen av Primo Maxx. Med hjälp av den här informationen kan banskötare fokusera på perioder med snabb grästillväxt och ”ligga lågt” när förhållandena är mindre gynnsamma.

Livekartan är gratis att använda för alla registrerade GreenCast-användare. Du hittar den under fliken ”Väder” i huvudmenyn.