STERF årsbok 2016 – tio år av exceptionella framsteg

Utveckla golfen

Förra året firade vår forskningspartner STERF tioårsjubileum. I samband med jubileet gav man ut en årsbok som beskriver stiftelsens historia och viktiga arbete. Maria Strandberg, STERF:s forskningsdirektör berättar:

Det hela började 2006, när en liten regional stiftelse i Sverige ombildades till en nordisk stiftelse med ambition att bli ”ett internationellt ledande kompetenscentrum för forskning och kunskapsuppbyggnad för golf- och grönytesektorerna som levererar kunskap färdig att användas”. STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) hade bildats! I dag, tio år senare, är det med glädje vi kan konstatera att STERF har blivit en av de ledande kunskapsspridarna inom den internationella golfgrässektorn.
 
STERF:s mål är att leverera kunskap som hjälper golfanläggningar att: ta initiativ, arbeta proaktivt och skapa förändringar.
 
Det är den enda attityd som fungerar om vi ska lyckas möta de utmaningar golfen står inför och därigenom skapa en hållbar framtid. I dag är STERF en tongivande finansiär av gräsyteforskning, en internationell leverantör av forskningsrön som är färdiga att användas och en högt ansedd partner till golf- och gräsytesektorns olika aktörer.
 
Trots de framsteg som gjorts under de senaste tio åren står golfen inför en mängd olika utmaningar. De negativa effekterna av klimatförändringarna är större än vad många trott, nya striktare restriktioner för användningen av kemikalier, gödning och energi förväntas införas, och antalet grönområden och den biologiska mångfalden i städerna minskar i en allt högre takt. Samtliga av dessa utmaningar kräver framtidsinriktad forskning och innovation.
 
Under de kommande tio åren kommer STERF fokusera på att:
– Öka samarbetet och resurserna för att möta golfens globala utmaningar.
– Öka spridningen av kunskap som är färdig att användas och erbjuda effektiva lösningar på dagens problem.
 
I STERF:s årsbok 2016 kan du läsa mer om stiftelsens arbete under de senaste tio åren samt om aktuella aktiviteter och projekt.
 
Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller kommentar om årsboken. Vi är alltid intresserade av att få återkoppling på STERF:s projekt och aktiviteter, dina synpunkter är värdefulla! Förslag och idéer om nya potentiella program och projekt är också välkomna. 
 
Dela gärna årsboken med kollegor och vänner som skulle kunna vara intresserade av STERF:s aktiviteter och projekt. Och publicera gärna årsboken på er webbplats.
 
Du kan ladda ner årsboken, en svensk sammanfattning och mer information om STERF:s program och projekt på www.sterf.org.