Unlocking Golf’s True Potential

Utveckla golfen

Golfen spelar redan idag en viktig roll för ekonomin, den sociala samvaron och ­­­miljön, men det går utan tvekan att göra mer inom alla dessa områden.

Konceptet Unlocking Golf’s True Potential handlar om att förse greenkeepers och golfklubbar med verktyg och idéer som inspirerar och som kan locka fler människor att börja spela golf. Det handlar också om att skapa en golfverksamhet som är hållbar – på lång sikt och ur alla aspekter.

Detta är oerhört viktigt för alla greenkeepers, eftersom de är beroende av en sund golfsport för att kunna utöva sitt yrke. Greenkeepers har också en viktig roll i klubbarna på många av dessa områden.

Unlocking Golf’s True Potential består av tre delar: spelbarhet, produktivitet och hållbarhet. Var och en av dessa leder till förbättringar, men genom att arbeta med alla tre samtidigt når vi längre.

Unlocking Golf’s True Potential

Spelbarhet. Att en golfbana är spelbar är den viktigaste orsaken till att de flesta spelare dyker upp och betalar– och det är upp till greenkeepern att med sin kunskap och de verktyg han/hon har till förfogande se till att spelarna kommer tillbaka. Att utveckla nya verktyg och metoder är en viktig del i arbetet med att förbättra spelbarheten och gräsets kvalitet.

Exempel på produkter och initiativ från Syngenta som förbättrar spelbarheten:

 • Nya svampbekämpningsmedel som ger ett bättre skydd
 • Primo Maxx förbättrar spelbarheten
 • Qualibra ger en jämnare yta
 • Rescue öppnar upp och avlägsnar grovt gräs
 • Utveckling av nya produkter och gräsbehandlingsmetoder  

Att förbättra Produktiviteten handlar om att på ett effektivt och ekonomiskt sätt främja spelbarheten samt att bidra med initiativ som genererar extra intäkter till klubben. Syngenta är initiativtagare till ett forskningsprojekt som har identifierat nya möjligheter att öka antalet spelare, särskilt kvinnor och barn, och har bland annat finansierat webbplatsen Love.golf. Att greenkeepern är kunnig och erfaren är också viktigt för produktiviteten. Det gäller att få bästa möjliga resultat från varje åtgärd och att se till att banan tillgodoser klubbens behov. Kanske behöver klubben en snabbare bana, eller kanske till och med en fotgolfbana?

Exempel på produkter och initiativ från Syngenta som förbättrar produktiviteten:

 • Primo Maxx minskar kostnaderna för grässkötsel
 • GreenCast optimerar produktanvändningen och tajmingen
 • Greencast Turf App hjälper dig att hålla koll på gräset
 • Turf Science Live – utbildning och nya rön
 • Love.golf genererar intäkter för golfklubbar 

Hållbarhet. Målet är att förbättra golfbanans miljömässiga värden på alla områden. Här ingår bland annat att värna om naturens resurser och minimera miljöpåverkan från alla delar av grässkötseln. En annan viktig del är att se till att banan är hållbar ur ekonomisk synpunkt och värna om golfsportens framtid för såväl klubben, spelarna och greenkeepers.    

Exempel på produkter och initiativ från Syngenta som förbättrar hållbarheten:

 • Operation Pollinator – ekologiskt initiativ
 • Syngenta XC Nozzles + användarhandledning
 • Qualibra förbättring av vattenanvändning
 • Nya förbättrade svampbekämpningsmedel
 • Love.golf – ökar antalet spelare

Håll utkik efter den nya “Unlocking Golf’s True Potential”-logon i kommunikation från Syngenta för senaste nytt om produkter och metoder som hjälper greenkeepers och klubbarna att utveckla golfsporten.

– Konceptet Unlocking Golf’s True Potential går i linje med Syngentas målsättning att främja utvecklingen av levande och framgångsrika golfbanor och därmed en hållbar golfsport på lång sikt, säger Simon Elsworth, Syngenta Head of Turf & Landscape EAME.

Syngenta investerar i golfsporten nerifrån och upp. Genom forskning i världsklass, utveckling av hållbara odlingslösningar och banbrytande samarbeten säkrar vi framtiden för sporten.

Love.Golf logo

De unika träningsmetoder som tagits fram för Love.golf är tillgängliga för alla klubbar och alla som jobbar med golf. Som greenkeeper kan du hjälpa din klubb att få fler människor att upptäcka och intressera sig för vår sport – besök www.love.golf