Greencast Sweden - Kontrollera dina sprutmunstycken | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Greencast Sweden - Kontrollera dina sprutmunstycken

Produkter
06.05.2015

Vilken teknik du använder och hur du applicerar dina fungicidprodukter har stor inverkan på resultat och kontroll. Det kan göra skillnaden mellan en acceptable kontroll på 95 procent eller en exceptionell på 98 procent eller mer.

Sprutmunstycket är det sista steget. Därför är det viktigt att det fungerar helt riktigt och effektivt.
Alltför ofta är munstycken som använts några år slitna eller skadade.
När bytte du dina munstycken senast?

Vad ska du leta efter?

Det är omöjligt att identifiera slitage på munstycken genom att bara titta på dem, men de bör inspekteras regelbundet för fysiska skador. En liten skada eller en ojämn kant på ett precisionsgjutet munstycke kommer att påverka sprutmönstret.

Ett vanligt problem är att ett munstycke har fått ett slag medan maskinen förvarats i maskinhallen. Det är en bra rutin att inspektera alla munstycken innan maskinen fylls, medan allt är rent och torrt.

Hur ofta bör du kontrollera dina munstycken?

Alla munstycken slits med tiden, hur mycket beror på hur mycket de används och vilken produkt som används. MAXX produkter, till exempel, sliter minimalt, medan grova flytande gödningsmedel eller järnhaltiga produkter snabbt kan slita ner munstycket. Järnhaltiga produkter av låg kvalitet kan liknas med att sandpapper dras genom munstycket.
Kontrollera munstycket åtminstone två gånger per år, och om möjligt varje månad under intensiva sprutperioder.

Om du beräknat att spraya nio greener med en 200 liters tank, men får slut på produkten efter åtta och en halv, kan det mycket väl bero på skadade eller slitna munstycken.

Kalibrera eller byta munstycke?

Om alla munstycken har slitits jämnt, kan du justera för att få rätt dosering. Men det finns fortfarande en risk att spraymönstret kommer att påverkas, vilket kommer att påverka hur väl du kan täcka bladen - därmed äventyras prestanda och funktion av produkterna.
När munstycksöppningen blir större, ökar också droppstorleken, vilket kan leda till sämre bladtäckning.

Det är vanligt att ett munstycke har slitits mer än andra, och att det munstycket därför levererar mer av produkten än de övriga. Så även om maskinen kan leverera rätt volym över fyra eller sex meters bredd, kan ett slitet munstycke leverera 20 procent mer än de andra. Det är ett problem om vissa områden får för mycket gödsel. Det kan skapa brända fläckar eller linjebildning, eller vid applicering av fungicider kan vissa växter undgå att få det skydd de behöver.

Det är alltså viktigt att kontrollera flödet från varje enskilt munstycke, och säkerställa att det är lika för samtliga munstycken.

Så här kontrollerar du flödet

När maskinen är sköljd och helt rengjord, starta pumpen och samla upp vätskan från det första munstycket under 30 sekunder.

Förutsatt att du får en volym på minst 100 ml, anteckna volymen och upprepa för samtliga munstycken. Om du får en volym mindre än 100 ml under 30 sekunder, använd en längre uppsamlingstid så att du får en tillräcklig volym att mäta och jämföra.

Upprepa mätningen för alla munstycken längs bommen, anteckna exakt volym från samtliga munstycken. Beräkna sedan det genomsnittliga flödet per munstycke. Om flödet från något enskilt munstycke varierar mer än 10 procent från genomsnittet, anses noggrannheten vara otillräcklig.

Byta ett munstycke, eller alla?

Det är inte en bra idé att bara byta ett munstycke, eftersom det nya kommer att ha ett helt annat flöde än de övriga. Det nya munstycket är inte slitet på samma sätt som de övriga.
Du behöver byta hela uppsättningen munstycken. Det kan verka överdrivet, men med tanke på kostnaden för de produkter som används, och ännu viktigare, värdet av gräsmattan som behandlas, är kostnaden för en uppsättning munstycken en relativt låg investering för att säkerställa ett korrekt resultat.

Summering

- När byttes dina munstycken senast?
- Kontrollera munstyckena för synliga skador innan användning.
- Mät flödet från vart och ett av munstyckena för att upptäcka slitage.
- Byt hela raden munstycken om något av munstyckena är skadat eller slitet.