"Har fungicider ett används före datum?" | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

"Har fungicider ett används före datum?"

Produkter
13.05.2020

En fråga som vi ofta får handlar om användningsdatum för fungicider. "Har fungicider ett används före datum?" Det här är inte så enkelt besvarat som man skulle tro. Det påpekas av våra användare att många av produkterna har ett tillverkningsdatum, men inget användningsdatum. Och man lurar på om de förvaras korrekt och oöppnade är hållbarheten väldigt lång?Hållbarheten för Syngenta-produkter kan mätas i år. Så varför sätter vi inte ett användningsdatum på flaskan?

 

I enkla praktiska termer. Våra produkter är formulerade till högsta standard, vi inkluderar de allra bästa tillsatserna för att garantera livslängden och du har vårt stöd, oavsett hur gammal produkten än är - vi är här för att hjälpa.

  • Om du har en produkt som du tror är för gammal för att fungera riktigt, fråga oss
  • Om du har en produkt som inte ser rätt ut, meddela oss
  • Om du inte får de kontrollnivåer du vill ha, prata med oss

Om ni meddelar oss kan vi göra en utvärdering baserad på batch nummer, tillverkningsdatum och den specifika produkten. Vårt fokus som alltid, är på stöd och utbildning för kunden.(Bloggar och artiklar, Applicerings-konst, utmärkelser, Greencast, etc)

Placera din produkt på en frostskyddad plats, och ur direkt solljus

 

Vad kräver etiketten?
Nedanstående dokument (UK version) anger hur etiketter måste sammanställas för alla professionella kemiska produkter.

 

 

Detta dokument omfattar produkter som kräver att användare antingen är certifierade, eller om produkten inte kräver certifiering, men används som en del av ett företag eller ett jobb och användaren måste få utbildning i användning. Som sådan bör certifierade eller utbildade användare vara medvetna om sina skyldigheter när det gäller att använda bekämpningsmedel, och detta påverkar informationen på etiketten. 

Sida 47 avsnitt 2.1 är den del som är direkt relevant för denna fråga. “Use-by-dates must appear if the 2 year storage stability data evaluated for authorisation indicates an acceptable shelf-life of less than 2 years”

 

The Labelling handbook – Ladda ned den här
Liknande svensk "labelling handbook" – Ladda ned den här

 

Alla våra produkter är robust testade och produktstabiliteten överstiger i de flesta fallen 2 år. Så ur juridisk synvinkel är det inte nödvändigt att placera ett användningsdatum på flaskan. 

 


Det individuella produktnumret och tillverkningsdatumet på varje flaska är mer användbart för att bedöma lagringstiden under en rad förhållanden.

 

 

Hur kan vi vara säkra på att produkterna håller i lager?
Vi har siffror som har genererats av de studier vi gör vid registreringen av en produkt, och också en djupgående specifikation för varje produkt. Varje parti av en produkt som vi någonsin har gjort har ett prov lagrat från den exakta partiet. Om vi ​​någonsin har problem med en produkt (det är otroligt sällsynt, men det har hänt) testar vi den lagrade produkten för att kontrollera om kvaliteten faller inom specifikationen.

På det här sättet vet vi att vi testar produkten som har lagrats i rätt temperatur-räckvidd. Detta gör att vi kan erbjuda de bästa råden till våra kunder, vare sig det är en ersättning, råd och stöd för hur vi kan förbättra kundernas lagringsanläggningar, eller hjälpa till att få bättre resultat från produkten.

Extra poäng för en isolerad produktlagring

 


Ett enastående ventilerat, säkert kemikalielager, i en frostfri anläggning på Leeds universitet.

 

 

Så varför inte sätta användningsdatum på etiketten?
Från en global tillverkares operativa synvinkel är det nästan omöjligt. Produkten är skapad, och vid den punkten, är det okänt var i världen den ska användas. Den har potential att hamna på många olika destinationer. Därför är produkten formulerat att förbli stabilt och effektivt i en så extrem radie av temperaturer som möjligt. Eftersom varje land kommer att ha sin egen etikett är det inte förrän produkten når sin destination som rätt etikett sätts ihop.

 

 

OK, men vad är livslängden för dessa produkter?
Dessa siffror är olika i olika klimat, eftersom produktens stabilitet påverkas av temperaturen, vilket er varför det är viktigt att lagra dina växtskydds produkter på ett lämpligt ställe. Att hålla produkten fri från frost eller höga temperaturer hjälper dig att få ut den mesta livslängden från en produkt.

Vad säger all testning oss? Nedan är perioden som produkterna har testats för (för att vara stabila vid 20°C). Dessa måste vara realtidsstudier, och ingå i registreringsprocessen (ja, registrering kräver att en flaska PrimoMaxx II sitter på en hylla i 1095 dagar).

  • Fungicid 1095 dagar (3 år)
  • PrimoMaxx II 1095 dagar (3 år)
  • Ryder 730 dagar (2 år)
  • Qualibra 1895 dagar (5 år)

Kom ihåg att användingen här är precis till det produkten har testats för, och där effekt förblir lika bra som den dag produkten tillverkades. Efter detta kan vi titta på varje situation och fråga från fall till fall med hjälp av denna information. Vid behov har vi ochså vår lagrade batch för att kontrollera den mot specifikationsbladet.

 

 

Flera frågor?
[email protected]