Primo Maxx II – Hur länge, hur mycket?

Produkter

Primo är ett bra verktyg för att minska grästillväxt och mycket användbar under de kommande månaderna för att hjälpa minska resursanvändningen på golfbanor.


Primo: vänster - Obehandlad: höger

Kommer man få en längre period av växtreduktion ju högre dos man använder?

Längd av växtreduktion är, är mycket beroende av temperatur - Därför fungerar GDD-modellen bra med Primo. Ju högre dos man applicerar, desto mer växtreduktion får man, fast ochså högre risk för gulning. Ökande grad av applicering kan förlänga perioden med växtreduktion något, men genom, t.ex., att fördubbla dosen kommer man INTE att fördubbla växtreduktionen - dock kommer man att ha mindre tillväxt under denna kontrollperioden.

Om livslängd är viktig kommer flera applikationer att ge ett bättre resultat än högre dos.

Vilken intervall borde man gå med?

Dosen man använder kommer direkt att påverka klippavkastningen - helt enkelt; ju högre dos, desto färre klipp, fast större risk för gulnande gräs. Grafen ovan visar hur kontrollnivåer ökade samtidigt som vi ökade applikationsraterna.

OK, men hur högt kan man gå?

Detta kommer att påverkas av olika aspekter

  • Gräsart
  • Klipphöjd
  • Mängden stress gräset utsätts för 
  • Klimatförhållanden

Man kommer få erfarenhet av vad som fungerar på din plats och mera kunskap om vilka områden som växer och med vilken dos. För att säkerställa det bästa värdet skulle man titta på varierande produktmängder för olika ytor och områden.

Etiketten är något som man definitivt borde titta på i detta fallet. Över tiden har man kanhända utvecklat Primo-program till våra favoritfrekvenser och tidpunkter, men kom ihåg att råden på etiketten är robust testat och godkänns vid registrering.

I vissa fall kommer det finnas en frestelse att höja mängderna på greener för att hålla dem under kontroll under svåra perioder. 0.4L / HA är  övra dos på etiketten för greener, och detta kan appliceras var 7: e dag. Om ytterligare växtreduktion krävs, kan man re-applicera 0,4 l / ha på dag 7 eller lämna det, beroende på vad som behövs. Vid dessa dos och intervall kan man förvänta att se betydande gulning. Dock för tillfället kan detta vara det minsta av två onda. Fairways och roughs är en annan historia och kommer att tolerera mycket mer reglering - och var gulning är mer acceptabelt. Tabellen ovan ger en tydlig indikation på etikettens gränser.

När man väljer en appliceringsdos är det alltid värt att tänka igenom riskerna.