Så mycket kan behandlingarna ha hjälpt | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Så mycket kan behandlingarna ha hjälpt

Sjukdomar
07.03.2022

Det finns tillfällen då ingen förebyggande behandling av microdochium-fläckar på gräs tycks hjälpa mot yttre miljöfaktorer. På de brittiska öarna var den här julen ett sådant tillfälle. Kanske dom här förhållanden kan jämföras med förhållandena där du befinner dig?

Någon månad in på det nya året hade temperaturen sjunkit efter den osedvanligt varma julen. Nedan finns ett diagram som visar hur hög jordtemperaturen var i södra England i början av 2022! Det är därför en bra idé att fundera på hur det kunde ha sett ut om det inte hade använts några växtskyddsmedel.

   

Fungicider är inte alltid en komplett kontrollmetod och man bör inte förlita sig på dem som enda åtgärd i en behandlingsstrategi. I stället bör de utgöra en del av en integrerad växtskyddsplan. När man utformar en behandlingsplan är det viktigt att ha kunskap om hur mycket skydd olika produkter kan ge när de används som del av ett strukturerat, vältajmat program, där rätt metod används vid rätt tidpunkt.

Under perioder då gräset utsätts för stora väderpåfrestningar är det lätt hänt att som greenkeeper känna sig rätt missnöjd med de resultat man uppnått. Sjukdomsangrepp som uppkommer i nära anslutning till en applicering kan också lätt bli en besvikelse. Man har dock sett tillräckligt många försök genomföras för att bli övertygad om att ett vältajmat fungicidprogram vanligtvis minskar angreppen med 90 procent. Fördelen med sådana försök är att man kan jämföra behandlade områden med obehandlade.

Om det är möjligt att ha obehandlade gräsytor på banan kan man se hur stor effekt behandlingarna ger. När man förklarar att det kan vara en god idé att tänka att man ska minska angreppen i stället för att helt eliminera dem, ja då är det många som inte håller med. Men konceptet angreppsminskning är viktigt när det gäller att förstå fungicidernas roll i ett IPM program.

Vi tycker också att det är förvånande att så många underskattar vad en 90-procentig minskning faktiskt innebär. För att visualisera detta har vi gjort en modell som visar hur bra behandlingar kan fungera!

 

Om man bara tittar på den behandlade gräsytan kan man förstå att någon kan bli besvikelsen, men när man jämför med det obehandlade området ser man hur stor nytta växtskyddet gjort.

Folk blir ofta förvånade över låga procentsiffror och hur stora angreppen ändå kan se ut på ytor med 90 procent minskade angrepp.

Det här är ett bra sätt att visualisera rena procentbedömningar, men det är ändå bara en del av den sammantagna bilden. När man gör fältförsök tar man hänsyn till många faktorer och olika personer gör lite olika bedömningar, men det här är ändå ett ganska bra sätt att visualisera hur försöksresultat kan se ut.

Detta visar hur mycket greenkeeping faktiskt kan påverka. Vi är övertygade om att fungicider gör stor nytta, men greenkeeper måste använda alla verktyg de har i sin arsenal för att pressa ner problemen till en acceptabel nivå. Det finns ett antal faktorer som kan påverka resultatet:

  • Vattenvolym
  • Sprutrustning
  • Val av rätt produkt
  • Applicering innan angreppen syns

Man måste dock acceptera att växtskyddsprogram ibland inte är tillräckliga, trots att man gjort allt rätt. Det är sådana gånger man måste fundera över hur en obehandlad gräsmatta skulle ha sett ut. Tänk då på att ett bra fungicidprogram, även under perioder med stora påfrestningar, minskar angreppen med cirka 90 procent. Om detta inte innebär att ni får ner angreppen till en nivå som ni tycker är acceptabel, då behöver ni fundera på fler åtgärder (fuktkontroll, thatch, växthälsa etc.).

Även under perioder med stora påfrestningar är målet att mildra skadan för att möjliggöra en snabb och relativt smärtfri återhämtning. Inget av detta är enkelt med tanke på att golfare ställer allt högre krav, att allt fler går runt på banorna och att klimatet inte beter sig som önskat.

Det är svåra tider, men vi finns här för att hjälpa till.