Primo Maxx II - plan för återkallande och ersättning

Produkter

Syngenta meddelar att lagren av Primo Maxx II som för närvarande finns på marknaden ligger utanför specifikationerna i förhållande till godkänd tillverkningsformulering. Företaget har utfärdat en ersättningsanmälan.

Alla som har lager innehållande Primo Maxx II måste omedelbart upphöra vidare användning av produkten. Förpackningar måste märkas "brandfarligt material" och förvaras i enlighet därmed. Insamling och bortförsel kommer att organiseras av en vald transportör.

Alla produkter som rapporteras kommer att ersättas med nya Primo Maxx II produkt.

5 liters och 10 liters förpackningar: Alla returnerade produkt kommer att ersättas med fulla förpackningar, oavsett om de är öppna eller inte.

20 liters förpackningar: Om mindre än 10 liter finns kvar i returnerade förpackning blir ersättningen en 10 liters paket. Om över 10 liter finns kvar i returnerade förpackning blir ersättningen en 20 liters paket.

Syngenta kommer sträva efter att ersätta produkter som har registrerats för ersättning i slutet av 2021, med nya produkt och levererat senast 1 mars 2022, redo för vårens säsong.

Företaget har upprepat att additivet som används i formuleringen av den berörda produkten, som är utanför specifikationen, inte utgör någon oro för miljösäkerheten. När produkten används enligt produktetiketten utgör additivet heller inte  någon fara för människors säkerhet.

Användarupplevelser och försök har visat effektivitet till förväntade höga nivå och inga säkerhetsproblem har identifierats. Andra Syngenta-produkter påverkas inte av det här problem.

Kontaktinformation

Lars Tveter
Syngenta Business Manager Nordics
Tel: +47 994 63 700
lars.tveter@syngenta.com