Alex's detaljerade beskrivning av Microdochium nivale (snömögel)

Sjukdomar
Microdochium Nivale - Alex Cawley

Microdochium nivale, även kallat Fusarium nivale eller snömögel, är en svamppatogen som främst påverkar gräs i kalla och fuktiga miljöer. I Norden förekommer patogenen under alla årstider, men under sen höst och vinter är det som mest kritiskt eftersom den då kan orsaka de största problemen. 

 

Microdochium Nivale
Fläckar av Fusarium på hösten på gräsmatta dominerad av vitgröe. 

 

Microdochium överlever som en saprofytisk svamp som bryter ner dött organiskt material i grässvålen och jorden när den inte infekterar gräset. När förhållandena är de rätta blir den parasitisk och attackerar levande växtdelar. När det ligger snö över mark som inte är frusen, och det en längre tid är fuktigt i gräset och i luften, uppstår det förutsättningar som kan göra att patogenens beteendemönster förändras på detta sätt.

När Microdochium beter sig parasitiskt infekterar den växtvävnad i gräset genom att producera mycel eller konidier som gror och tränger in i växten genom skadade delar eller öppna porer. Där livnär den sig på näringsämnen, vatten och kolhydrater som finns i växten. Det resulterar i skadade blad, kronor och stjälkar och karakteristiska koppar- eller orangefärgade fläckar i gräsmattan. På morgonen, innan något underhåll utförs, kan det synas vitt trassligt mycel som liknar bomull runt kanterna på aktiva Microdochiumfläckar. Det visar att patogenen är aktiv och sprider sig.

 

Microdochium Nivale
Microdochiumfläck på ett tidigt utvecklingsstadium på green med vitgröe. 

 

Microdochium Nivale
Microdochiumfläck på green med vitgröe – notera det vita mycelet som kantar fläcken.

 

Microdochium Nivale
Microdochium på krypande vengräs.

 

Microdochium drabbar oftare kortklippt gräs, som greener och teer, än fairways, men under vissa förhållanden kan den också vara väldigt skadlig för fairways. Alla fina grässorter är mottagliga för Microdochium men vitgröe är mest sårbart, medan vengräs, rödsvingel och rajgräs är mer motståndskraftiga. Gräsytor med mycket grässvål och organiskt material är också mer mottagliga eftersom svampen enkelt kan överleva och frodas i det nedbrytbara materialet när den är i saprofytiskt tillstånd.

När man med manuella skötselmetoder ska bekämpa sjukdomen gäller det att minska mängden organiskt material de översta 2–4 cm av grässvålen samt minimera tiden då gräset är fuktigt. Detta görs genom att sand försiktigt arbetas in i grässvålen i kombination med ett väl avvägt och effektivt gödningsprogram som ser till att gräset inte växer alltför mycket. Det är viktigt att komma ihåg att gräsytor som fått för mycket – men även för lite – näring är mer mottagliga. Precis som för människor är det svårare att bekämpa en infektion om man har näringsbrist. När ett gödningsprogram utformas bör man ta hänsyn till tiden på året, hur mycket tillväxt som behövs och hur näringen frigörs när den appliceras. Att ofta tillföra små mängder kväve eller använda granulat som långsamt avger näring är bra alternativ som ger banskötare bra kontroll över grästillväxten. 

Fuktigt gräs kan motverkas genom att regelbundet avlägsna dagg genom klippning, borstning, vältning eller med ett särskilt verktyg för borttagning av dagg (dew whipping). Enligt studier gör regelbunden vältning av gräset att sjukdomens förekomst och svårighetsgrad minskar betydligt. Det är också en bra idé att om möjligt ändra ordningsföljden. Om samma greener lämnas kvar till sist varje dag kommer dessa alltid att vara fuktiga en längre tid än de greener där daggen avlägsnades först. Om detta får pågå länge kommer de ytor som varit fuktiga längst vara de som först drabbas av sjukdomsangrepp.

Kan man minska stressen på gräset under hösten ökar chanserna att det kan motstå en svampinfektion. Det är då en bra idé att öka klipphöjden och se till att knivbladen är skarpa och utrustningen i gott skick.  Andra metoder för att förhindra Microdochium är att undvika aggressiva renoveringsinsatser, vertikalskärning och stora mängder toppdressing som ska borstas ner i gräsmattan. En bra strategi är att inte utföra insatser som kan skada grässtråna och skapa en enkel väg in för patogener under längre perioder under nätterna då gräset är fuktigt. 

 

Microdochium Nivale
Fläckar av Fusarium som uppstått omedelbart efter gräsbearbetning på hösten.

 

Ofta behövs kemiska medel för att bekämpa Microdochium, särskilt i Norden under hösten. Om det sker ett utbrott sent på hösten kan gräset eventuellt inte kan växa tillräckligt för att skador ska repareras förrän i maj eller juni. Detta påverkar vanligtvis spelkvaliteten negativt.

Gräs genomgår en "härdningsprocess" sent på hösten så att fukthalten sänks och mängden kolhydrater i ökar cellerna. Det gör att gräset kan tåla lägre temperaturer, motstå patogener och överleva vintern. Om en gräsyta infekteras under denna period används den energi som krävs för härdningen i stället för att bekämpa sjukdomen. Om man beslutar sig för en fungicidbehandling är det en stor fördel att göra den på ett tidigt stadium. När symptom visar sig kan nämligen mycket annat gräs också vara infekterat utan att det finns synliga symptom. När fungiciden appliceras tidigt kan produkten verka effektivt och bekämpa infektionen så att gräset kan använda sin energi för att förbereda sig inför vintern.

Syngentas FR321, som kombinerar Heritage, Medallion och pigmentet Ryder, är ett utmärkt alternativ under sen sommar/tidig höst. Medlet är också långtidsverkande. Senare på hösten är både Acernity och Instrata Elite effektiva alternativ som skydd mot Microdochium. Båda dessa är systemiska medel med preventiv och botande verkan och de fungerar effektivt vid 7 °C och uppåt. 

Medallion ger också ett utmärkt skydd mot Microdochium, men det är inte systemiskt. Medallion är mest effektivt och långverkande när det appliceras efter att tillväxten saktat in eller avstannat. 

 

Sammanfattning 

  • Microdochium finns alltid närvarande som saprofyt och när rätt miljöförhållanden infinner sig blir det en parasit som livnär sig på levande växter. Dessa förhållanden består längre under perioder då gräset är fuktigt, det ligger snö över mark som inte är frusen och det ligger smältande snö på gräset. 
  • Den värsta tiden för gräs att drabbas av angrepp av Microdochium är på hösten när gräset svårligen kan växa till förrän kommande vår.
  • Att minimera den tid då gräset är vått och genomföra ett genomtänkt gödningsprogram är viktiga manuella skötselmetoder för att minska sannolikheten och svårighetsgraden för angreppen.
  • När man använder fungicider för att bekämpa Microdochium, och även andra patogener för den delen, är det så att ju tidigare i infektionen medlet appliceras, desto bättre verkan får det. 

 

Har du frågor om någon av våra produkter, eller specifika gräsutmaningar som du söker svar på? Kontakta Alex här: alexander.cawley@syngenta.com