Antraknos - orsakar, hur att upptäcka och hur att behandla | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Antraknos - orsakar, hur att upptäcka och hur att behandla

Sjukdomar
07.08.2020

Vad är antraknos?

Antraknos (Colletotrichum graminicola) är en patogen för grässjukdomar som kan påverka gräs i våran område. Det ses vanligtvis som den näst vanligaste grässjukdomen efter mikrodochium-partier. Antraknos kan påverka alla gräsarter men är vanligast på Poa- och svingel gräs. Patogenen kan resultera i två typer av sjukdomar: bladsjukdom och basal rötning.

 

Hur upptäcker du och identifierar Antraknos?

Med blad infektioner förvandlas gräset till en gulbrun färg i oregelbundna bitar. Det misstas ofta för torka på sommaren, särskilt eftersom den stress som orsakas av torka kan vara en viktig trigger på att antraknos bryter ut. Närvaron av acervuli med hårliknande setae används för att diagnostisera bladsjukdom under mikroskopet. 

Basal rötning börjar som gulning av äldre blad på enskilda växter. Det yngsta bladet kan bli tegelrött i de senare utvecklingsstadierna. Växten kan lätts dras från plantan och en svart röta syns vid stamens botten.

 

Vad orsakar antraknos?

Antraknospatogenen förekommer vanligtvis i gräsytor, men symtomen uppträder troligen bara först när gräset blir stressad. Sjukdomsutbrott sees oftast på golf greens och tees (utslagsplatserna) och på idrottsplatser som är under den mest stressande hanteringen. Men det kan också förekomma på fairway om förhållandena är gynnsamma. Bladbsjukdom förekommer oftast i hett och torrt väder. Basal rötning i svalt, vått väder.

 

När förekommer antraknossjukdomen i gräset? 

Antraknos bladsjukdom förekommer ofta på sommaren, medan basrotting normalt ses under senhösten till vinter och tidig vår. Förhållanden bör dock ses som den främsta drivkraften för infektion snarare än kalendermånader.

Antraknosrisken för infektion ökar i dessa situationer:

 • Närvaron av Poa annua
 • När gräset är under stress

 

Vanliga påfrestningar inkluderar:

 • Torra förhållanden
 • Komprimerad jord
 • Områden med hög slitage
 • Otillräckligt kväve, natrium eller fosfor
 • Matning av insekter eller nematoder
 • Grässkador på växter orsakade av svamp patogen
 • Alltför låga skärhöjder

 

Vilken skada kan antraknos orsaka?

Utbrott med antraknos minskar spelkvaliteten på ytan. I hårdt utbrott fall (särskilt med bladsjukdom) kan förlust av gräs börja ske, vilket kan stimulera inträde av mer Poa annua gräs.

 

Hur behandlar jag antraknos?

Svampmedel kan användas mycket effektivt för att behandla antraknos. Specifikt Heritage och Instrata Elite (måttlig kontroll). Förebyggande applikationer ger optimal kontroll av antraknos. Dessa produkter har etikett rekommendationer för antraknoskontroll i Norden.

 

Hur kan antraknos förhindras?

En ITM-strategi (Integrated Turf Management - Integrerad greenkeeping) hjälper till att förhindra antraknosinfektion:

 • Minska inträde av Poa annua gräs i Agrostis / Festuca gräs
 • Identifiera noggrant sjukdomen (detta är särskilt viktigt för blad sjukdom, om problemet till exempel har missidentifierats som torka)
 • Öka klipphöjden
 • Minska kompakteringen
 • Applicera ett kvävehaltigt gödselmedel om fertiliteten är låg
 • Håll markens fukthalt på en förnuftig nivå
 • Håll lövets fuktighet till ett minimum genom att använda god bevattnings sedvana och program för att ta bort dagg
 • Undvik alltför torr jord genom att sällan applicera djupvattning

 

Kommer antraknos att försvinna?

När klimat- och stressförhållandena blir mindre gynnsamma för sjukdomen, sjunker infektionsnivåerna. Nordens ganska stabila klimat kan dock innebära att väderförhållandena som är gynnsamma för högt sjukdomstryck kan kvarstå under en betydande tidsperiod.

 

Föreslaget antraknos behandlingsprogram

När förhållanden som bidrar till antraknos uppstår bör en förebyggande applicering av Heritage tillämpas. Detta bör följas ungefär 14 till 28 dagar senare med en applikation av Instrata Elite om väderförhållandena har varit fortsatt gynnsamma.

Mer om antraknos här