Hur att bäst behandla Take-All | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Hur att bäst behandla Take-All

Sjukdomar
10.06.2020

Take-All orsakas av: Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & D. Olivier var. avenae (E. M. Turner) Dennis. Take-All-symptomen börjar oftast som en ring med lätt rödnande eller bruntonat krypven under sommarmånaderna (platta 1). När krypvenet dör invaderar resistenta gräsarter eller bredbladigt ogräs den centrala delen av fläcken (platta 2). Fläckarna kan vara allt från några centimeter i diameter till över en meter. Symptomen kan blekna under senhösten och vintern. På greener, kan Take-All påverka spelkvaliteten eftersom fläckarna blir deprimerade och påverkar bollroll.. När krypvenet påverkas, kan vitgröegräs eventuellt tränga in på det utrymme som skapas.

Hur at behandla Take-All Patch bäst

  • Heritage fungerar absolut bäst
  • Rotdrepare er en rotsjukdom och man måste derfor applicera produktet på rett plats
  • Applicera Heritage tilsamans med vetmedel Qualibra
  • Nytja hvita XC Nozzels storlek 08 med mycket vatn

Rotdrepare er en rotsjukdom och man måste derfor applicera produktet på rett plats. Rett produkt på rett plats til rett tid. Heritage fungerar absolut bäst mot rotdrepare når vi får produktet på rett plats til røtterna hvor problemet er. Applicera Heritage tilsamans med vetmedel Qualibra och nytja gjerna hvita XC Nozzels storlek 08 med mycket vatn. Qualibra bidrar med att få produktet snabbt ned till rötterna och holda fungiciden på rätt plats. Passa på at vatna efter applicering så får vi produktet ned til rett plats.

Applicera Heritage i juni eller juli när prognoser indikerar en hög risk för sjukdom. Upprepa 14 dagar senare för bästa resultat om sjukdomsangrepp förväntas. Sommar-tillämpningar av Heritage kommer att ha en gynnsam effekt i att förhindra andra grässjukdomer. Skölj ur blad med bevattning före fungicid torkar på bladet. Sekvenser eller tankblandningar med vätmedel kan förbättra kontrollen.

Var kan man hitta Take-All?

  • På gräsmattor som domineras av krypven..
  • Take-All påverkar i de flesta fall nyetablerade områden (speciellt på sand- eller USGA-specifikationskonstruktioner).
  • Vissa golfbanor har problem med Take-All år efter år. Detta är vanligtvis förknippat med alkalisk bevattning eller rotzoner med hög alkalisk buffertkapacitet.
  • När är det mest sannolikt att Take-All angriper gräsmattor?
  • Symptomen är vanligast under sommarmånaderna och har en tendens att tona ut under vintermånaderna.

Torrt gräs och dålig dränering kan öka risken för Take-All infektioner. Därför, minimera torrt gräs, säkerställa god dränering och regelbunden luftning. Detta är viktiga för att minska risken för Take-All smitta.

Lesa mer om Take-All patch här