Vintersjukdomar - fortfarande en stor uro för greenkeepers

Sjukdomar

Utmaningen med kontroll av vintersjukdomar är den största oro för greenkeepers och course managers. I Norden er övervintring ett stort problem för greenkeepers, tillsammans med förlusten av kemiska produkter.

Det arbetas på at hitta mer tillförlitliga sätt att få ut de bäste resultaten från jobbet som utförs av greenkeepers.

Ny forskning om fungicidets livslängd har fokuserat på att identifiera hur mycket av en aktiv substans det krävs för att motverka ett specifikt patogenhot. Livslängd kan påverkas av hur mycket som finns kvar från den tidigare applikationen, tillsammans med den inneboende styrkan hos det applicerade fungicid.

När temperaturen svalnar in på vintern, finns det två faktorer som hjälper greenkeepers i deras sjukdomsbekämpning.

För det första

Dom flesta patogenernas livscykel saktar ner vid lägre temperaturer, vilket är fallet för den mest problematiska infektionen under årstiden, snömögel.

När snömögel har isolerats och odlats under laboratorieförhållanden mättes den radiella tillväxthastigheten som indikerar sjukdomsutvecklingshastigheten vid 1,3 till 1,6 mm (av. 1,4 mm) per dag vid 2 ° C. Utan när den inkuberades vid 20 ° C växte den med 7,5 mm till 8,5 mm per dag.

Microdochium on green collar

Utöver detta finns det många olika isolat av snömögel och konstant utveckling av patogenen genom sexuell och asexuell reproduktion. Med signifikant variation i aggressivitet och effekt i olika raser, har vissa ochså förmågan att utvecklas och genomgå sin reproduktionscykel snabbare vid lägre temperaturer eller med mindre fuktighet.

För det andra

Fungicider bryts naturligt ned efter applicering och minskar småningom i effektivitet. Dock, som en allmän regel är nedbrytningen långsammare vid lägre temperaturer, och dom tenderar att fortsätta arbeta längre. Fotonedbrytning, som kan vara signifikant på sommaren, är mindre på kortare, molniga dagar. Mikrobiell nedbrytning av kemikalier som är snabbare vid varmare temperaturer är särskilt relevant i jordappliseringar, men verkar också förekomma i mindre utsträckning för bladappliseringar.

Om man antar att rätt fungicidteknik har valts, kan en behandling som förväntas pågå i två veckor i ett högtrycksscenario i oktober, till exempel, upprätthålla höga skyddsnivåer i över fem veckor under en typisk januari eller februari.

I temperaturkontrollerade studier i USA visade koncentrationen av fungicidaktiva på bladet sig sjunka med 50-75% på 14 dagar en 30 ° C, jämfört med en nästan linjär 40-50% reduktion vid 20 ° C och 15- 20% minskning vid 10 ° C. Efter 28 dagar var kvarvarande aktiva koncentration bara 15-20% vid både 30 och 20 ° C, men 40-80% vid 10 ° C.

Denna forskning har visat att nedgångstakten skulle variera för olika fungicidaktiva ämnen, och vid olika temperaturer. Fast dom följer stort sett samma mönster.

Ytterligare studier har också föreslagit att det komplexa sättet på hur sjukdomspatogener interagerar och påverkas av fungicider, både i och på bladet, också kan påverkas av temperaturer, och kommer att ha en inverkan på produktets effektivitet.

Microdochium on green

Och om vi letar efter en tredje faktor, som ochså är ett tveeggat svärd. Medan en långsammare grästillväxt vid lägre temperaturer betyder att mindre fungicid skulle avlägsnas med klippningar, betyder lägre kraft att det också är mer mottagligt för de skadliga effekterna av sjukdomen, vilket gör produkter ännu viktigare.

Förutom temperaturen, indikeras sjukdomsaktivitet med antalet sporer som finns, och de rådande förhållandena för utveckling av denna. Det finns enorma fördelar med att minska nivån på initial infektion, till exempel att ta bort thatch där sporer finns eller sänka patogenbelastningen genom effektiv fungicidkontroll tidigare under säsongen.

Dessutom, integrerade insatser kommer att göra förhållandena ogästvänliga för patogenen (inklusive avdagging eller förbättring av luftflödet till torra ytor) och minska utveckling och spridning.

Ny forskning om vedlikehald har också visat att minskning av effekterna från påfrestningar - till exempel genom näring, bevattning och biostimulerande medel, kan leda till friskare planter. Friska planter vil bättre kunna motstå sjukdomstrycket innan någon påverkan syns.     

Men det stora antalet sjukdomssporer som finns i miljön, kombinerat med farten med vilken det kan sprida sig, innebär att när långa perioder av bladfukt sammanfaller med milda förhållanden kan infektioner överväldiga gräsets naturliga försvar.

Det har förvärrats de senaste åren, med trenden mot åtminstone perioder med milt väder under vintermånaderna. 

Med ökande sjukdomstryck och en minskning av fungicidkemin som är tillgänglig för ett utökat fönster, är det viktigt att få bästa möjliga prestanda från de tillgängliga verktygen.

Användningsteknik

Eftersom en av huvudfaktorerna för en fungicidprestanda är hur mycket aktivt medel det är på eller i bladet, finns det tydligt fördelar med att börja med så hög belastning som möjligt. Med en klipphöjd på 4 mm vinter, till exempel, erbjuder bladytan på en green ett nätt litet mål att träffa och behålla, för applicerad produkt.

För kontaktapplikation som är grundpelaren för sjukdomskontroll om vinteren när plantan inte växer, är målet att även belägga runt bladet. Det kräver ett optimalt droppspektrum för att täcka bladet, men också för att undvika övervätning av bladet där appliseringen kan rinna av och slösas bort.

Syngenta XC 025-munstycket som har utformats speciellt för bladapplisering, drivs vanligtvis vid 2 bar och ger 200 l / ha vid 5 km / tim, med ett droppspektrum optimerat för kvarhållning på bladet (nedan till vänster).

Water sensitive paper test all XC nozzles

Det röda XC 04-munstycket applicerar högre vattenvolym för att fortfarande ge bra bladtäckning och kvarhållande, samt flytta produkt ner till kronan där någon systemaktivitet också kommer att flyttas genom plantan (ovan, mitt).

Den större vita XC 08 är utformad för högre vattenvolym och för att flytta vätskan ner genom baldakinen, vilket är perfekt för vissa produkter och mål, men vanligtvis mindre kvarhållning på bladet.

Sprutbanans vinkel från de bakåtvända XC-munstyckena har också visat sig vara särskilt effektiva för att motverka sprutans framåtrörelse och rikta runt bladen.

Att undvika drift, genom att välja munstycke och manövrering, är avgörande för att bibehålla konsekvent täckning och säkerställa att maximal mängd når det avsedda målet.

Vinterapplikationer måste ofta planeras runt andra behandlingar, inklusive daggmedel. Deras verkan, för att avlägsna fukt från bladet, har tydligt en inverkan på kvarhållning av fungicider, särskilt med en applikation för kontaktaktivitet. Ett bra tips är att undvika att blanda de två produkterna, och om möjligt, applicera fungiciden och låta den torka och binda på bladet innan man applicerar en efterföljande daggmedel, eller användar mera växling för att ta bort fukt på ytan.

Ett välplanerat program är nyckeln till att denna strategi fungerar. Våra verktyg för sjukdomsprognoser och applikationsfönster kan vara särskilt användbara för att säkerställa applicering vid den lämpligaste tiden.

Det är också värt att notera att fungicidens formulering kan ha ett signifikant inflytande på fysisk prestanda. För det första kan blandningen av inbyggda ytaktiva ämnen och spridare diktera hur mycket av vätskan som faktiskt klibbar och stannar kvar på bladet. Sedan, när vätskan torkar, kommer kompositionen av det aktiva medelet att påverka hur jämn och fullständig ytbeläggningen förblir.

Svalkar

Growing Degree Days (GDD) används alltmer som en guide för att bättre timing för applikationer. Vår Greencast GDD-kalkylator, som används för att skapa en banas individuella intervall, är ochså verktyg som har används ofta av greenkeepers under sommaren.

Användningen av GDD har bevisats med ny forskning för Primo Maxx II applikationsintervall på växande gräs. Alltmer tittar forskning nu på att utvärdera GDD för fungicidtider, som ett beslutsstöd kopplat till miljöförhållanden.

När temperaturen svalnar kan intervallen förlängas artificiellt, särskilt när en bas på 6 ° C används för beräkningen. Bastemperaturen på 6 ° C används vanligtvis på sommaren för att återspegla början av grästillväxt, utan i det här fallet tittar vi på ett annat mål; att bedöma en fungicids livslängd. Att byta till en bastemp på 0 ° C kan potentiellt vara ett steg för att förbättra effektivitet för vinter fungicidintervallstöd.

GDD Dartmouth vs Darlington

Om man till exempel granskade förra vinterns GDD för att Dartmouth sydväst i UK skulle uppnå ett mål på 130 GDD med en bas på 6 ⁰ C skulle det ha tagit cirka 52 dagar i slutet av november, men vid bas 0 ° C skulle det tagit 17 dagar. Samma period i Darlington, norra Yorkshire, skulle visa 113 dagar för att nå 130 GDD med en bas på 6 ° C. jämfört med 21 dagar vid bas 0 ° C.

GDD example comparing base 0 and base 6

Som metod har den brister, men är fortfarande en förbättring av ett kalenderbaserat tillvägagångssätt som motiverar ytterligare utredning.

Eftersom mycket av den internationella forskningen baseras på GDD med en bas på 0 ⁰ C blir det dessutom möjligt att göra en mycket bättre bedömning och jämförelser av hur andra försöksarbeten kan tolkas för UK-implikationer.

Det finns ett verkligt värde i att spåra GDD för din bana i vinter, särskild för att få erfarenhet av hur siffrorna relaterar till grästillväxt, sjukdomsincidens och fungicidprestanda under säsongen.