Hösten, val av fungicid – kontakt vs systemiskt | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Hösten, val av fungicid – kontakt vs systemiskt

Sjukdomar
12.01.2022

Hösten är vanligtvis den viktigaste tidpunkten at börja med bekämpningsprogram för att skydda gräsytorna från sjukdomar. Man kan väl säga att höstförhållanden är en mycket utmanande period överväger en greenkeepers färdighet.

Det är särskilt timing som måste göras rätt. Tillväxtförhållandena närmar sig långsamt vintern och eventuella ärrbildningar eller gräsförlust kan visa sig vara långsamma eller omöjliga att återhämta -– något som kan påverka ytkvalitet hela säsongen.     

Removing dew from autumn green   
Hösten är en period då grässytor kan förbli fuktiga under längre tid varje dag, vilket bidrar till mikrodokiumpatogenen, kombinerat med temperaturer som fortfarande är tillräckligt varma för en snabb sjukdomsutveckling.

Historiskt visar rapporter och sjukdomsmodeller att mikrodochium-nivale är mest aktiv vid temperaturer från 0 till 6⁰C. 

Nyare forskning, publicerad i International Turfgrass Society Research Journal, indikerar dock att förhållandena är optimala för utveckling av mikrodochium-nivale vid högre temperaturer och luftfuktighet, upp till 20 ° C och 60 timmars lövblöthet. 

 

microdochium developing on leaf

Forskningen visade att vid 60 timmars lövblöthet, påverkade microdochium patch på krypven; 10% av ytarean vid 8⁰C, 12% vid 12⁰C och över 25% vid 16⁰C. Fast vid 20⁰C nådde den mer än 45% av området.

Det här visar att förebyggande fungicidprogram kan behöva vägas mot tidigare tidpunkt när temperaturen är varmare, särskilt när förhållandena är blöta.

Beslutet för greenkeepers försvåras av fluktuerande väderförhållanden, som under höstperioden kan vara varma om dagen och kalla på natten, och mer frekvent, perioder med höga temperaturer senare på säsongen.

Lokala historiska väderdata som visar sjukdomsrisk är tillgängliga på syngentaturf.se. Dessa historiska väderdata tillhandahåller en stark bild av när infektionsperioder mest troligt kommer att inträffa för ett visst område.

Dessutom kan koppling av data till tillväxtpotentialen, vilket indikeras genom GDD-beräkningar, bidra till att förbättra både timing, applikationsintervall och produktval– och på så sätt närma sig ett mer proaktivt sätt för att förebygga sjukdom.

Att förstå hur fungiciden fungerar är viktigt för att säkerställa mest exakta timing.

I huvudsak kräver systemiska produkter, som tas upp i bladet, aktiv tillväxt för att röra sig i växtens vaskulära system och att rikta in sig specifikt mot sjukdominfektion. Kontaktprodukter förblir dock på bladets utsida och förhindrar infektion från att tränga in i bladet.

Under perioder med aktiv tillväxt ger Heritage och Ascernity fördelen att återvinna och fylla på sjukdomsskydd i plantan.

Skyddet från en kontaktfungicid applicerad på ett växande blad vil tas bort vid varje klippning.

 

microdochium developing on leaf

Det är därför vettigt att rikta in sig på rent systemiska produkter när GDD indikerar att man har aktiv växt, och använda kontaktprodukten Medallion TL, när tillväxten är långsam över vintern. För varje enskild bana kommer timingen att vara annorlunda- och måste anpassas varje säsong till rådande förhållanden.

Perioden september till november bidrar till stora utmaningar. Odlingsförhållanden i den här perioden kan variera, och en blandning av systemiska och kontaktaktiva ämnen i en fungicidapplikation kan vara den mest lämpliga strategin.

 

Genom att granska GDD data från två olika platser i södra och norra England förra säsongen, framhävs villkoren för en dubbelkontakt/system är likartad - endast timing och varaktigheten är platsspecifik. Vidare visar upprepning av studien baserad på tidigare år att mönstret är liknande, bara med större eller mindre säsongsvariation.

Den andra mycket viktiga indikatorn från GDD-analysen är att sydkusten kan förvänta se mer tillväxt senare under säsongen, vilket resulterar i snabbare utarmning av fungicidapplikationen, tillsammans med varmare temperaturer som främjar utveckling av mikrodokiumpatogen.

I den här situationen kan det visa sig vara nödvändigt att kräva kortare intervall mellan applikationer i sydkustscenariot, beroende på säsongstryck, jämfört med en bana i Bingley UK, till exempel.

Syngenta-forskning har visat konsekvent at riktad applikation i perioder innan infektion bibehåller bättre ytkvalitet från ett reducerat antal behandlingar, jämfört med rutinmässiga applikationer eller behandlingar efter att symtomen har brutit ut.

Att identifiera rätt produkt och rätt timing, tillsammans med korrekt applicering för att träffa på rätt plats, kommer att bidra till att uppnå bättre resultat genom den utmanande höstsäsongen.