Grå eller Rosa snömögel? | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Grå eller Rosa snömögel?

Sjukdomar
08.05.2021

Det er inte alltid lika enkelt att veta skilnaden. I 2021 fick Greenkeepers i hela Norden hälsa på den Grå snömögeln. Och det skapade problem för några av dom. Vädersituasjonen många platser i Norden i början av 2021 var kallt, fuktigt och med perioder av snötäcke utan frost i marken. Det gav perfekta förhållanden för att Grå snömögel fick utvecklas och trivas.

 

Det här är Grå snömögel
(Typhula incarnata och Typhula ishikariensis)

Utbrott av grå snömögel resulterar i runda fläckar som normalt är cirka 15-30 cm i diameter. Fläckar med grå snömögel förstoras genom radiell expansion av mycel under snön. Mycelet kan synas tydligt på dagarna under och efter snösmältningen. Båda Typhula-arterna överlever i form av sklerotier. Dessa små överlevnadsstrukturer finns ofta inbäddade i död bladvävnad. Vissa patogener är aktiva på hösten under perioder av kallt och fuktigt väder, och längre perioder med snötäcke skapar idealiska förutsättningar för etablering och spridning av snömögel.

 • Använd inte N när kallt väder förväntas eller innan snötäcket 
 • Fortsätt klippning tills tillväxt slutar
 • Minska torrt gräs
 • Förbättra dränering
 • Regelbunden luftning

En förebyggande vinterprogram för Microdochium nivale som användar vår fungicid Ascernity har visat god effekt mot Grå snömögel.

Lesa mer om Grå snömögel här

 

Det här är Rosa snömögel
(Microdochium nivale (Fr.) Samuels och I.C. Hallett)

Rosa snömögel kommer visa seg som tidiga vattenindränkta runda fläckar (mindre än 5 cm). Gräset blir lätt strimmigt och närmare granskning kommer avslöja vattenindränkta mörka marginaler i aktiva fläckar. Färgförändringar: orangebrun, rödbrun, ljusgrå eller ljusbrun. Fuktiga, svala förhållanden kan främja utvecklingen av vit mycelsvamp och i slutändan även rosa sporodochia. Rosa snömögel kan ibland förväxlas med sjukliga förändringar som orsakas av Pythium blight. Infektionen fortsätter som regel inte vidare till kronan och dödar sällan växterna helt.

 • Förbättra dränering 
 • Avlägsna fukt och dagg 
 • Avlägsna torrt gräs 
 • Minska skuggade områden
 • Undvik överskott av fertilitet 
 • Undvik topdressing medan förhållanden bidrar till infektion

Applicera Instrata Elite på hösten när det finns en medelhög till hög risk för infektion. När markförhållanden har svalnat och grästillväxten är långsammare, växla till kontaktfunktionen i Medallion TL för att minska trycket från sjukdomen och skydda löv i snötäcket. Upprepa applikationer genom vintern då risken för sjukdomsinfektion är närvarande. Om våren ger Ascernity en alternativ verkningsmekanism och möjliggör rotation av kemiska grupper.

Lesa mer om Rosa snömögel här

Välplanerade proaktiv fungicidapplikation under perioder med risk kan förhindra infektion av båda Grå och Rosa snömögel. När infektionen har förekommit, kommer fungicidapplikation att minimera ytterligare spridning och göra det möjligt för gräset att återhämta sig snabbare.